Afspraak maken
Of vrijblijvend contact opnemen

Verzekering

Mocht u een aanvullende tandartsverzekering hebben afgesloten dan vergoed de verzekeraar vaak (volledig of voor een deel) de kosten van de behandeling. Controleer hiervoor uw eigen zorgverzekering. Mocht u hier vragen over hebben dan kijken we graag met u mee. We beschikken over een software waarmee we online kunnen kijken hoeveel u op basis van uw verzekeringspolis uitgekeerd krijgt van uw zorgverzekeraar, op basis van een behandelplan.

De tarieven voor de mondzorg worden ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Bij iedere prestatie (behandeling) hoort een code met een omschrijving wat de prestatie precies inhoudt. Ook op de nota en eventuele begroting vind je deze codes terug. Wij verwijzen u hiervoor naar de website van het KNMT;

Kinderen tot 18 jaar krijgen de mondzorg vanuit de basiszorgverzekering 100% vergoed